Momentový klíč, s vnějším čtyřhranem, možnost přepnutí